Oświecenie

Buddyzm rozróżnia dwa rodzaje „Oświecenia”. Zrozumienie, że ciało, myśli i uczucia są w bezustannym ruchu, nie mogą więc tworzyć żadnego rzeczywistego „ja”, nazywamy wyzwoleniem. Kiedy porzucamy sztywne wyobrażenie na temat jakiejś niezmiennej tożsamości, umysł zaczyna doświadczać głębokich stanów rozluźnienia i wewnętrznego spokoju. To jest cel buddyzmu Therewada i nazywany jest małym Oświeceniem, ponieważ to doświadczenie można osiągnąć dla swojego tylko pożytku.W Wielkiej oraz Diamentowej Drodze wyzwolenie jest podstawą dla dalszego rozwoju aż do osiągnięcia tak zwanego pełnego Oświecenia. Kiedy ktoś zrozumiał już, że jego umysł jest otwartą przestrzenią, staje się nieustraszony i nie przeżywa już swojej osoby jak tarczy strzeleckiej, do której każdy chce strzelać. Na tej podstawie można ruszyć w dalszą drogę do pełnego Oświecenia.

Dzięki głębokim medytacjom rozpuszcza się wszelki podział na przeżywającego, przeżycie i przeżywany przedmiot. Uwarunkowane stany istot, które nadal wierzą w iluzję „ja” stają się tak samo oczywiste, jak ich pierwotny potencjał Oświecenia. Nieograniczona radość Oświecenia sprawia, że każda chwila staje się niepowtarzalnym doświadczeniem, w którym spontanicznie i bezwysiłkowo manifestują się samopowstałe zdolności i właściwości umysłu. Wewnętrzne doświadczenia i zewnętrzne światy są zawarte w umyśle tak jak fale na morzu chociaż pojawiają się, to są z nim nieodłącznie związane. W pełni wolni od przeszkadzających emocji i sztywnych koncepcji każde doświadczenie jawi się jako wyraz mądrości umysłu, a wszystkie działania pokazują innym istotom możliwość osiągnięcia przez nie Oświecenia.

Najpierw poza dualistycznymi koncepcjami, poza nadziejami i obawami najwyższa prawda jawi się jako najwyższa radość. Ostatecznemu Oświeceniu towarzyszy wszechwiedza, w niepowstrzymany sposób pojawia się również samopowstała radość, pełna mocy miłość i aktywne współczucie.

Pokrewne tematy:
Życie Buddy
Sześć wyzwalających działań
Natura Buddy
Pozytywne i negatywne działania


Plik w formacie pdf zawierający szczegółowy opis lekcji wraz z ćwiczeniami dla uczniów:

Chcesz wiedzieć więcej?
Artykuły w magazynie Diamentowa Droga:
icon2 „Studiowanie Dharmy” Hannah Nydahl Wywiad o studiowaniu dharmy i korzystaniu z buddyjskich książek.
 
Polecane strony www po polsku
icon1 www.lama-ole-nydahl.pl
(Strona poświęcona Lamie Ole Nydahlowi)

icon1 www.diamentowadroga.pl
(Magazyn "Diamentowa Droga" on-line)

icon1 www.o-smierci-i-odrodzeniu.pl
(Strona poświęcona nowej książce Lamy Ole Nydahla na temat śmierci)

icon1 www.youtube.com/BuddyzmPL
(Kanał You Tube z wykładami Lamy Ole Nydahla)

icon1 www.kfshop.pl
(Sklep internetowy z książkami o tematyce buddyjskiej)

icon1 www.fsh.pl
(Oficjalna strona Fundacji Stupa House, organizacji popularyzującej wartości kultury tybetańskiej)

icon1 www.dharmamovie.org
(Oficjalna strona Fundacji Dharma Movie Project, organizacji zajmującej się dokumentacją filmową historii buddyzmu Diamentowej Drogi)

Polecane strony www w języku angielskim
icon1 www.diamondway-buddhism.org
(Ogólnoświatowa strona poświęcona
Buddyzmowi Diamentowej Drogi)

icon1 www.karmapa.org
(Oficjalna strona XVII Karmapy Trinlej Taje Dordże)

icon1 www.europe-center.org
(Strona międzynarodowego ośrodka Buddyzmu Diamentowej Drogi )

icon1 www.lama-ole-nydahl.org
(Oficjalna strona Lamy Ole Nydahla)

icon1 streaming.dwbn.org
(Oficjalna strona z wykładami on-line
Lamy Ole Nydahla)

icon1 www.youtube.com/user/
BuddhismDiamondWay
(Kanał You Tube z wykładami
Lamy Ole Nydahla)

© Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu 

   materiały prasowe »    dla nauczycieli szkolnych »