Mądrość, miłość i współczucie

Kwintesencją Wielkiej Drogi jest oświecona postawa (skt. bodhiczitta – dosłownie: umysł oświecenia), czyli chęć osiągnięcia oświecenia dla pożytku wszystkich istot. Postawa ta opiera się na poglądzie, że z obiektywnego punktu widzenia nie ma przekonujących podstaw ku temu, aby uważać własne szczęście za ważniejsze od szczęścia innych istot. Wręcz przeciwnie, każdy z nas jest tylko pojedynczą osobą, podczas kiedy nieskończona liczba istot również chce być szczęśliwa. Sama matematyka mówi nam więc, że szczęście innych jest ważniejsze.

Na buddyjskiej ścieżce coraz bardziej odkrywamy naturę umysłu, w wyniku czego naturalnie pojawia się w nas współczucie i umiejętność pomagania innym. Dzięki tej postawie działania w życiu codziennym stają się częścią praktyki. Każde działanie staje się pracą bodhisattwy (bohatera oświeconej postawy) i jest kolejnym krokiem na ścieżce do oświecenia.

Oświecona postawa aspiracji (życzenia) polega na tym, że postanawiamy osiągnąć oświecenie dla pożytku wszystkich, nie zapominamy o tym i nie wyłączamy z umysłu ani jednej istoty. Staramy się wzmacniać tę postawę przy każdej sposobności.

Stopniowo przekształca się ona w oświeconą postawę zastosowania. Tu z kolei postanowienie pomagania innym wyraża się w konkretnych czynach, a w szczególności poprzez wyzwalające działania (skt. paramita). Kiedy ta współczująca aktywność łączy się z poglądem, że przeżywający, przeżycie i akt przeżywania – przedmiot, podmiot i działanie – są od siebie nieoddzielne jako części tej samej całości, wtedy każde działanie jest wyzwalające samo z siebie.

Dzięki połączeniu aktywnego współczucia i ponadosobistej mądrości, uwarunkowana oświecona postawa zamienia się stopniowo w ostateczną oświeconą postawę. Mądrość i współczucie stają się dla nas czymś tak naturalnym, że każde działanie jest spontaniczne, wolne od myślenia „ja robię coś dla ciebie” i przynosi pożytek wszystkim.

Należy jednak odróżnić współczucie od litości. Jeśli sami cierpimy, kiedy inni mają problemy, wtedy tracimy możliwość przyjścia im z pomocą. Tylko dzięki własnej sile, wewnętrznemu poczuciu nadmiaru i zrozumieniu sytuacji potrafimy skutecznie pomagać innym.

Tematy powiązane:
Trzy drogi
Sześć wyzwalających działań

Chcesz wiedzieć więcej?
Artykuły w magazynie Diamentowa Droga:
icon2 „Studiowanie Dharmy” Hannah Nydahl Wywiad o studiowaniu dharmy i korzystaniu z buddyjskich książek.
 
Polecane strony www po polsku
icon1 www.lama-ole-nydahl.pl
(Strona poświęcona Lamie Ole Nydahlowi)

icon1 www.diamentowadroga.pl
(Magazyn "Diamentowa Droga" on-line)

icon1 www.o-smierci-i-odrodzeniu.pl
(Strona poświęcona nowej książce Lamy Ole Nydahla na temat śmierci)

icon1 www.youtube.com/BuddyzmPL
(Kanał You Tube z wykładami Lamy Ole Nydahla)

icon1 www.kfshop.pl
(Sklep internetowy z książkami o tematyce buddyjskiej)

icon1 www.fsh.pl
(Oficjalna strona Fundacji Stupa House, organizacji popularyzującej wartości kultury tybetańskiej)

icon1 www.dharmamovie.org
(Oficjalna strona Fundacji Dharma Movie Project, organizacji zajmującej się dokumentacją filmową historii buddyzmu Diamentowej Drogi)

Polecane strony www w języku angielskim
icon1 www.diamondway-buddhism.org
(Ogólnoświatowa strona poświęcona
Buddyzmowi Diamentowej Drogi)

icon1 www.karmapa.org
(Oficjalna strona XVII Karmapy Trinlej Taje Dordże)

icon1 www.europe-center.org
(Strona międzynarodowego ośrodka Buddyzmu Diamentowej Drogi )

icon1 www.lama-ole-nydahl.org
(Oficjalna strona Lamy Ole Nydahla)

icon1 streaming.dwbn.org
(Oficjalna strona z wykładami on-line
Lamy Ole Nydahla)

icon1 www.youtube.com/user/
BuddhismDiamondWay
(Kanał You Tube z wykładami
Lamy Ole Nydahla)

© Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu 

   materiały prasowe »    dla nauczycieli szkolnych »