List kondolencyjny dotyczący trzęsienia ziemi w Nepalu

25 kwietnia 2015 r.

Taje Dordże, jego Świętobliwość 17. Gjalła Karmapa, napisał list kondolencyjny, w odniesieniu do dzisiejszego tragicznego trzęsienia ziemi w Nepalu.

Przyjaciele Dharmy,

Z przeszywającym serce smutkiem obserwuję tragiczny rozwój wydarzeń po ogromnym trzęsieniu ziemi, które uderzyło dziś rano w Nepal i kraje sąsiadujące.

Ponad 900 osób nie żyje, jeszcze więcej jest rannych lub zaginionych, tysiące zaś straciły dach nad głową i źródło utrzymania.

Moje życzenia i modlitwy towarzyszą tak samo wszystkim ofiarom katastrofy, zarówno zmarłym, jak i rannym oraz pogrążonym w żałobie.

Chciałbym poprosić wszystkich moich uczniów by wraz ze mną czynili życzenia i modlili się za nich, ofiarowali lampkę maślaną w ich intencji, a przede wszystkim by recytowali sześciosylabową mantrę Buddy współczucia, Avalokiteśwary, tak często, jak to tylko możliwe.

Modląc się,

Karmapa Trinlej Taje Dordże

© Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu 

   materiały prasowe »    dla nauczycieli szkolnych »